Spike Lug Nut Kit

SLNK32PCS1/2-H45B

spike lug nuts black 1/2″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS9/16-H45B

spike lug nuts black 9/16″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1415-H45B

spike lug nuts black 14×1.5 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1420-H45B

spike lug nuts black 14×2.0 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1/2-H45C

spike lug nuts chrome 1/2″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS9/16-H45C

spike lug nuts chrome 9/16″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1415-H45C

spike lug nuts chrome 14×1.5 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1420-H45C

spike lug nuts chrome 14×2.0 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1/2-H45R

spike lug nuts red 1/2″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS9/16-H45R

spike lug nuts red 9/16″ 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1415-H45R

spike lug nuts Red 14×1.5 32 pcs kit + 1 key

SLNK32PCS1420-H45R

spike lug nuts Red 14×2.0 32 pcs kit + 1 key