AMANI FORGED • ORIGINAL FORGED

Milani 5

+

+

Additional information

Finishes

Black and Satin with Black Lip, Black and White with White Lip, Black Red and Satin with Carbon Lip, Black Red and Satin with Chrome Lip, Black Satin and Red with Chrome Lip, Black with Chrome Lip, Satin and Chrome, Satin and Purple, Satin and Red with Chrome Lip, Satin Black and Red with Chrome Lip, Satin Red and Black with Black Lip, Satin Red and Black with Carbon Lip, Satin Red and Black with Chrome Lip, Satin with Black Lip, BLACK AND CHROME, BLACK AND RED WITH CARBON LIP, BLACK AND YELLOW, BLACK AND YELLOW WITH CHROME LIP, BRUSHED WITH CHROME LIP, ORANGE

MORE WHEELS

SEARCH ELITE

CONTACT OUR WHEEL & TIRE EXPERTS

TAMPA

3901 Riga Blvd 

Tampa, FL 33619 

Tel: (813) 673-8393

MIAMI

 3880 w 104th St. suite 4

 Hialeah, FL 33018

Tel: (305) 200-1011

ATLANTA

6780 Green Industrial Way 

Morrow, GA 30260 

Tel: (770) 892-1665

CALIFORNIA

 123 Fake Street

 Fakey, CA 12345

Tel: (XXX) XXX-XXXX

TEXAS

2895 113th Street

Grand Prairie, TX 75050

Tel: (XXX) XXX-XXXX